Rekommenderade storlekar på skopor

Maskinstorlek                             Fäste                                          Kabelskopa                          Grävskopa                                   Planeringsskopa

1-2 ton                                           S30                                              B 250,35 Liter                        B 400, 55 Liter                               B 900, 110 Liter
2-6 ton                                           S40                                              B 300, 55-160 L                     B 550-750, 100-240 L                  B 1000-1300, 160-300 L
6-12 ton                                        S 45, S50                                     B 400, 180-280 L                   B 750-800, 300-500 L                  B 1500, 400-550 L
12-18 ton                                      S 60                                             B 400-500, 275-380 L           B 900, 600-700 L                           B 1600-1700, 600-750 L
18-24 ton                                      S 70                                             B 500-600, 380-500 L           B 900-1000, 850-1200 L               B 1600-1800, 950-1200 L