DESTROYER LITE TRACK 50-30

"Små dimensioner för fantastisk prestanda. Den är idealisk för krossning av diverse material. Arbetsmetod: ensam operatör. Den är sökrobot och helt radiostyrd. Fördelar: minskning av drift, hantering och transportkostnader. Noll deponeringskostnader. Driftklar inom 5 minuter, och helt självständig."